ظهور انقلاب روباتیک؛ نزدیک است؟!

به گزارش وبلاگ حساب و کتاب، مجله صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده در نتیجه دیجیتالی شدن تولید، انقلاب روباتیکی در صنعت رخ خواهد داد و همین موضوع در سال های آینده مزیت بالای کشور های در حال توسعه در زمینه نیروی کار ارزان و فراوان را کمرنگ خواهد کرد.

ظهور انقلاب روباتیک؛ نزدیک است؟!

تولید در جهان متحول خواهد شد و سرنوشت صنعت را بازو ها و توان فکری بی انت های روبات ها رقم می زند. گزارش IMF نشان می دهد سرمایه گذاری روی تکنولوژی های دیجیتال اعم از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی موجب می گردد تا تولید در جهان متحول گردد. پیامد این اتفاق برای اقتصاد جهانی از دو سو قابل تامل است.

نخست کاهش درآمد کشور های در حال توسعه که نقش همکار در چرخه تولید صنعتی را برعهده داشتند و دوم افزایش ثروت در جهان صنعتی. تولید ناخالص داخلی جهان با هوش مصنوعی در افق 2030 تا 14 درصد رشد خواهد کرد.

سرمایه به جهان صنعتی بازمی گردد. این جمله، خلاصه آخرین تحلیل صندوق بین المللی پول از تاثیر انقلاب روباتیک روی صنایع و بخش های تولیدی است و به کاهش سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و پیشرفته در جهان در حال توسعه تاکید دارد. انقلابی که در حال وقوع است و طبق پژوهش های جهانی تاثیرات متفاوتی روی صنعت و تولید در کشور های ثروتمند و فقیر خواهد داشت.

دلیل این موضوع سطح استفاده از مزایای انقلاب روباتیک اعم از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، مونتاژ روباتیک، کلان داده ها و سایر فناوری های مشابه در کشور های مختلف است که مثل یک تیغ دولبه هم می تواند به رشد شدید کشور های پیشرفته منجر شده و هم بخشی از درآمد های کشور های فقیر را کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده این شرایط که در نتیجه پاندمی کرونا تسریع شده، به تغییراتی اجتناب ناپذیر در فرآیند های تولید در سطح جهان ختم می گردد. امتناع از ورود به این راستا نیز به واگرایی فزاینده کشور های در حال توسعه با اقتصاد های پیشرفته منجر خواهد شد.

چکیده مقاله مشترکی که پنج پژوهشگر آن را در آخرین شماره مجله صندوق بین المللی پول منتشر کرده اند، به کشور های در حال توسعه هشدار می دهد با توجه به شدت دریافت استفاده از ز یرساخت های دیجیتالی تولید در عصر پاندمی کرونا، ممکن است این کشور ها بیش از هر زمان دیگری از مسابقه توسعه عقب بمانند.

این نهاد مرجع در زمینه تحلیل اقتصاد جهان اعلام کرد راه پوشاندن چنین شکافی تنها سرمایه گذاری در آموزش و رواج تکنولوژی های دیجیتال و باز شدن راستا برای به روزرسانی خطوط تولید است. گزارش IMF در حالی از دیجیتالی تر شدن تولید خبر می دهد که چندی پیش بانک جهانی از تسریع استفاده از فرآیند های دیجیتال در عصر کرونا گزارش مفصلی ارائه کرده بود.

مجله صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده در نتیجه دیجیتالی شدن تولید، انقلاب روباتیکی در صنعت رخ خواهد داد و همین موضوع در سال های آینده مزیت بالای کشور های در حال توسعه در زمینه نیروی کار ارزان و فراوان را کمرنگ خواهد کرد.

این شرایط در نتیجه بازگشت بخشی از خطوط تولید به کشور های صنعتی ظاهر می گردد. سرمایه گذاری بالای کشور های توسعه یافته در تکنولوژی های روباتیک تولید هم به شرایطی ختم خواهد شد که فاصله رفاه در دو بخش توسعه یافته و در حال توسعه جهان شدت می گیرد.

در واقع صنعت از این به بعد رویه هوشمندتری به خود گرفته و کمتر از نیروی کار بهره خواهد برد که همین موضوع به کاهش سطح تولید ناخالص ملی در بسکمک از بخش های در حال توسعه جهان که به چرخه مونتاژ محصول کمک می کنند، می انجامد.

براین مبنا صندوق بین المللی پول توصیه می کند سیاست گذاران صنعت در کشور های در حال توسعه با اقداماتی تازه به استقبال از چنین فرایند هایی رفته و از افزایش فاصله جوامع خود با کشور های توسعه یافته جلوگیری کنند.

این گزارش که در آخرین خبرنامه صندوق بین المللی پول هم نمایه شده، تصریح می کند تشدید سرمایه گذاری در تکنولوژی های روباتیک تاثیرات متفاوتی بر کشور های مختلف با چارچوب های متفاوت جمعیتی می گذارد.

از آنجا که نرخ مشارکت در بازار کار و کارگران صنعتی در کشور های مختلف جهان شرایطی متفاوت دارد، سرمایه گذاری صنایع در تکنولوژی های روباتیک نه تنها به دیجیتالی شدن تولید از طریق متحول کردن اتوماسیون می انجامد که از سه راه به تحول در اقتصاد جهانی و افزایش فاصله بین کشور های فقیر و غنی منجر خواهد شد.

این سه راه که از دل مقاله ای علمی استخراج شده، شامل مشارکت در تولید، جریان سرمایه گذاری و مبادلات تجاری به تحول بخش صنعت و تولید منجر خواهد شد.

گزارش صندوق تاکید می کند از آنجا که سرمایه گذاری تولیدکنندگان در کشور های بزرگ صنعتی روی انقلاب روباتیک و هوش مصنوعی به کاهش مشارکت کارگران کشور های در حال توسعه در فرآیند تولید منتهی می گردد، همین عامل به افزایش چشمگیر سود شرکت ها، رشد درآمد کارگران کشور های صنعتی و کاهش درآمد کشور های در حال توسعه منجر می گردد که همین عامل یعنی کاهش مشارکت کارگران فقیرتر، به افت جریان سرمایه گذاری در این مناطق و تغییر در روابط تجاری بین کشور ها ختم خواهد شد.

در عین حال با افزایش سوددهی این فرایند، شرکت های بزرگ سرمایه بیشتری روی روبات ها انجام خواهند داد که همین عامل دوباره کارگران را از خطوط تولید خارج خواهد کرد. پژوهشگران صندوق بین المللی پول تاکید می کنند چنین چشم اندازی احتمالا تبعات ناگواری برای کشور های در حال توسعه که امیدوار بودند سود بالایی از پنجره جمعیتی خود به دست آورند، دارد و پذیرفتن آن برای این کشور ها با چالش همراه خواهد بود.

از سویی سرمایه گذاری در چنین فرایندی زمینه کاهش جریان ورود سرمایه خارجی به کشور های در حال توسعه را به وجود می آورد.

از آنجا که اقتصاد های در حال توسعه اغلب در زمینه هایی از اقتصاد به کشور های توسعه یافته مزیت دارند که ناشی از برخورداری از نیروی کار غیرمتخصص و انبوه است، با فرض اینکه روبات ها جایگزین نیروی کار غیرماهر شوند و بخشی از بازار کارگران ماهر را اشغال کنند، ممکن است پس از انقلاب روباتیک، شاهد دوره ای از کاهش مبادلات تجاری در مناطق در حال توسعه باشیم.

دلیل چنین شرایطی به اثر ورود روبات ها به صنعت به طور نامتناسب کارگران غیرماهر را جابه جا خواهند کرد، از دستمزد های نسبی آن ها کاسته و قیمت کالا هایی را که با شدت بیشتری کار می کند کاهش می دهند.

کاهش قیمت نسبی تولید اصلی آن، به نوبه خود، به عنوان یک شوک منفی بعدی عمل می کند، انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه منجر به کاهش نه تنها نسبی بلکه تولید ناخالص داخلی مطلق می گردد.

اما معنی تلویحی گزارش صندوق بین المللی پول این است که به دلیل سود بالاتر استفاده از روبات ها در جهان توسعه یافته و ضرورت دیجیتالی شدن تولید در عصر کرونا، سرمایه از کشور های در حال توسعه که کار مونتاژ قطعات و کالا ها را انجام می دادند احتمالا خارج شده و به سمت کشور های پیشرفته برمی گردد تا در تکنولوژی های روباتیک نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، مونتاژ روباتیک، کلان داده ها و سایر فناوری های مرتبط صرف گردد.

نتیجه اینکه بخشی از سرمایه خارجی موجود در کشور هایی شبیه به ترکیه، اندونزی، پاکستان، چین، بنگلادش، جمهوری چک، برزیل، هند، تایوان، ویتنام و کشور های مشابه از صنایع خارج شده و به خطوط تولید روباتیک و هوشمند شرکت های بزرگ در آمریکای شمالی، غرب و شمال اروپا و حوزه آسیاپاسیفیک از جمله ژاپن و کره جنوبی و استرالیا برمی گردد.

به این ترتیب بنگاه های بزرگی نظیرتویوتا، تسلا، اپل، ال جی، سونی، سامسونگ و نایک احتمالا بخشی از خطوط تولید خود را به کشور های مادر برگردانده و به جای استفاده از نیروی کار غیرماهر و ارزان جوامع درحال توسعه، با کمک روبات ها تولید صنعتی را بازطراحی می کنند.

این موضوع البته به کاهش درآمد کارگران در کشور های در حال توسعه، خروج سرمایه خارج از این مناطق و افت تجارت خارجی منجر شده و شکاف فقیر و غنی را در جهان شدت می بخشد.

منبع: فرادید

به "ظهور انقلاب روباتیک؛ نزدیک است؟!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظهور انقلاب روباتیک؛ نزدیک است؟!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید