بیمه خویش فرما 99؛ همه چیز درباره شرایط و پرداخت بیمه خویش فرما

به گزارش وبلاگ حساب و کتاب، اگر مشغول به کار نیستید یا شغل آزاد دارید، می توانید خودتان کارفرمای خودتان باشید و سراغ بیمه خویش فرمای تامین اجتماعی بروید. بیمه اختیاری و بیمه صاحبان مشاغل دو نوع بیمه خویش فرما هستند که هر کدام شرایط خاص خودشان را دارند. در بیمه اختیاری می توانید با پرداخت ماهانه رقمی حدود 600 هزار تومان درست مثل یک شاغل از خدمات بیمه تامین اجتماعی مثل بازنشستگی و بیمه درمان و ... بهره ببرید. اگر شغل آزاد و جواز کسب داشته باشید، می توانید روی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با حق بیمه کمتر در حدود 220 تا 340 هزار تومان حساب باز کنید. در این گزارش همه آنچه باید درباره بیمه های خویش فرما بدانید را آنالیز نموده ایم.

بیمه خویش فرما 99؛ همه چیز درباره شرایط و پرداخت بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما به درد چه کسانی می خورد؟

به گزارش وبلاگ حساب و کتاب، بیمه تامین اجتماعی به دو نوع اجباری و خویش فرما تقسیم می گردد. بیمه اجباری مخصوص کسانی است که در شرکت ها و کارگاه ها و ... مشغول به کار هستند و ماهانه بخشی از حقوقشان را حق بیمه پرداخت می نمایند. کسانی که بیمه اجباری ندارند، یعنی در شرکت خاصی مشغول به کار نیستند و کسی آن ها را بیمه ننموده است، می توانند سراغ بیمه خویش فرما بروند. بیمه خویش فرما به دو نوع بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می گردد. آن هایی که شغل آزاد دارند و خودشان کارفرما هستند، می توانند روی بیمه حرف و مشاغل آزاد حساب باز نمایند. همچنین کسانی که مشغول به کار نیستند، مثل زنان خانه دار یا کسانی که به تازگی به سن قانونی رسیده و نمی توانند تحت پوشش بیمه سرپرستان باشند، می توانند خودشان برای خرید بیمه اختیاری اقدام نمایند. این دو نوع بیمه تفاوت هایی در مبلغ حق بیمه و همچنین مزایا دارد، اما هر دو آن ها بیمه خویش فرما به حساب می آیند.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

انواع بیمه های خویش فرما از نظر مزایای بیمه و مبلغ حق بیمه ماهانه با هم متفاوت هستند. شما در بیمه اختیاری باید حق بیمه بیشتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید، اما در عوض می توانید از همه مزایای بیمه مثل یک فرد مشغول به کار در شرکت ها و کارگاه ها بهره ببرید. در طرف مقابل حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل پایین تر و متناسب با مزایای بیمه محاسبه می گردد. برای خرید این نوع بیمه نیاز به مدارکی دارید که نشان دهد شما مشغول به شغل آزاد هستید و محل کارتان معین است. حق بیمه ارزان تر در بیمه خویش فرما مشاغل آزاد، آن را نسبت به بیمه اختیاری جذاب تر می نماید و صرفه مالی بیشتری برای بیمه شونده دارد. البته این موضوع در صورتی است که فرد جواز کسب داشته باشد. در غیر این صورت تنها گزینه پیش رو برای استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی و دفترچه بیمه درمانی، استفاده از بیمه اختیاری است.

مبلغ حق بیمه خویش فرما اختیاری

حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس حداقل حقوق سالانه قانون کار معین می گردد. حق بیمه برای کسانی که مشغول به کار هستند، 30 درصد از حقوق ماهانه است که هفت درصد این رقم توسط بیمه شونده و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت می گردد، اما در بیمه خویش فرما اختیاری این نسبت ها تغییر می نماید. طوری که بیمه شونده سهم 27 درصدی از پرداخت حق بیمه را دارد و سه درصد دیگر توسط دولت پرداخت می گردد. مبنای محاسبه بر اساس دستمزد و حقوقی است که متقاضی اعلام می نماید. این رقم باید بین حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد قانون کار باشد. با توجه به اینکه با حقوق بالاتر، حق بیمه افزایش پیدا می نماید، عموما همان حداقل حقوق و دستمزد قانون کار را مبنای بیمه اخیاری می گذارند. سال جاری پایه حقوق کارگری روزانه 61 هزار و 180 تومان است. این یعنی حداقل حقوق برای ماه های 31 روزه یک میلیون و 896 هزار تومان و برای ماه های 30 روزه یک میلیون و 835 هزار تومان خواهد بود. متقاضیان بیمه خویش فرما اختیاری باید 1.2 برابر این رقم را به عنوان حقوق خود در قرارداد بیمه در نظر بگیریند. حق بیمه خویش فرما اختیاری 27 درصد حقوق در نظر گرفته شده یعنی حدود 614 هزار تومان برای ماه های 31 روزه و 595 هزار تومان برای ماه های 30 روزه خواهد بود. توجه داشته باشید که این رقم حداقل حق بیمه است که براساس کمترین میزان حقوق کارگران محاسبه شده. شاید فکر کنید چه دلیلی دارد کسی حقوق خود را با ارقام بالا در نظر بگیرد و حق بیمه بیشتری پرداخت کند؟ پاسخ در شرایط معین مستمری بازنشستگی است. به خصوص در دو سال خاتمهی پرداخت حق بیمه، حقوق در نظر گرفته شده اهمیت زیادی پیدا می نماید. هرچه حقوق بیشتری را در بیمه اختیاری در نظر بگیرید، مستمری بازنشستگی شما بیشتر خواهد بود. بیمه شدگان اختیاری باید حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد حق بیمه خود را پرداخت نمایند. در غیر این صورت قرارداد بیمه لغو می گردد.

مبلغ حق بیمه خویش فرما صاحبان حرف و مشاغل

شرایط محاسبه حق بیمه خویش فرما برای صاحبان حرف و مشاغل بر اساس مزایای بیمه متغیر است. این نوع بیمه چهار مبلغ متفاوت دارد. بیمه 12 درصدی، 14 درصدی و 18 درصدی و بیمه درمان هر کدام هزینه جداگانه ای دارند. در هر صورت حقوق معین شده مبنای محاسبه حق بیمه خواهد بود. پایه حقوق برای ماه های 31 روزه یک میلیون و 896 هزار تومان و برای ماه های 30 روزه یک میلیون و 835 هزار تومان است. با این حساب حق بیمه با نرخ 12 درصد برای نیمه اول سال 228 هزار تومان و برای نیمه دوم سال 220 هزار تومان خواهد بود. اگر سراغ بیمه 14 درصدی بروید، حق بیمه برای نیمه اول 265 هزار تومان و برای نیمه دوم 257 هزار تومان معین می گردد و برای بیمه 18 درصدی، حق بیمه نیمه اول سال 341 هزار تومان و نیمه دوم سال 330 هزار تومان در نظر گرفته می گردد. باید توجه داشته باشید که این ارقام مخصوص سال جاری است و سال به سال با تغییر پایه حقوق کارگری، افزایش پیدا می نماید. همچنین برای سال 99 حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 55 هزار و 700 تومان به ازای هر نفر معین شده است. این رقم سالانه توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام می گردد. هر کدام از انواع بیمه 12، 14، 18 و 18 به علاوه سرانه درمان مزایای خاص خودشان را دارند.

مزایای بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس نرخ حق بیمه، مزایای متفاوتی دارد. آن هایی که حق بیمه با نرخ 12 درصد پرداخت می نمایند، صرفا می توانند از خدمات مربوط به بازنشستگی استفاده نمایند. در بیمه 14 درصدی، خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده اصلی ارائه می گردد. در بیمه 18 درصدی، در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی ارائه می گردد. توجه داشته باشید که این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی گردد، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می شوند. با توجه به اینکه در بیمه های خویش فرما، کار و کارفرمایی مطرح نیست، حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. کسانی که بخواهند علاوه بر خدمات بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی، خدمات بیمه درمان تامین اجتماعی را هم داشته باشند، باید با انتخاب حق بیمه و سرانه درمان معین شده در هر سال را پرداخت نمایند. با این شرایط می توانند برای خودشان و افراد تحت تکفل، دفترچه بیمه تامین اجتماعی بگیرند. سرانه درمان سالانه تغییر می نماید و سال جاری به ازای هر نفر ماهانه 55 هزار و 700 تومان است. بیمه شدگان خویش فرما اختیاری می توانند از کل خدمات بیمه تامین اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی، بیمه ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی مثل درمان، هزینه های پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن، یاری هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری استفاده نمایند. آن ها با حق بیمه 600 هزار تومانی خود، تقریبا مشابه یک شاغل مشمول خدمات بیمه تامین اجتماعی می شوند.

نحوه خرید و مدارک لازم برای بیمه خویش فرما

برای خرید بیمه خویش فرما باید با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از شعبه های سازمان تامین اجتماعی در شهر محل سکونتتان مراجعه کنید. سازمان مدارک را آنالیز و نتیجه را به صورت کتبی به شما اعلام می نماید. این مورد حدود دو ماه زمان می برد. در صورت تایید شرایط، شما 20 روز کاری فرصت دارید تا برای تنظیم قرارداد بیمه به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید و تا 10 روز بعد از امضای قرارداد، فیش اول را پرداخت کنید. از جمله مدارک لازم برای بیمه خویش فرما می توان به اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و کارت خاتمه خدمت یا معافیت و پنج قطعه عکس اشاره نمود. باید توجه داشته باشید که بیمه خویش فرما معاینه پزشکی نیاز دارد.

شرایط لازم برای بیمه خویش فرما

کسانی که سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، نمی توانند از بیمه خویش فرما استفاده نمایند. چراکه اولین شرط آن داشتن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه است. کسانی می توانند بیمه خویش فرما داشته باشند که سن شان بین 18 تا 50سال باشد. افراد بالای 55 سال باید ابتدا حق بیمه سال های مازاد را پرداخت نموده باشند. یعنی اگر 58سال دارید، برای آغاز بیمه خویش فرما، باید حق بیمه سه سال را پرداخت کنید. اگر سابقه پرداخت حق بیمه شما بیش از 120 ماه معادل 10 سال باشد، از شرط سنی معاف خواهید بود.

اگر بیمه خویش فرما بخرید و حق بیمه پرداخت کنید، می توانید بعد از اشتغال و پرداخت حق بیمه توسط کارگاه، از سوابق بیمه ای خود بهره ببرید. در این صورت نیازی به ادامه پرداخت حق بیمه خویش فرما نیست و سوابقتان در بیمه اجباری و خویش فرما با هم جمع خواهد شد.

شرایط بازنشستگی بیمه خویش فرما

کسانی که خودشان را بیمه خویش فرما نموده اند، می توانند با شرایط سابقه ای و سنی بازنشسته شوند و مستمری بازنشستگی دریافت نمایند. آقایان با 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداقل 50 سال می توانند بازنشسته شوند. برای خانم ها 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداقل سن 45 سالگی برای بازنشسته شدن لازم خواهد بود. برای کسانی می خواهند با در نظر دریافت سن بازنشسته شوند، شرط طنی در نظر گرفته می گردد. طوری که آقایان با سن بالاتر از 60 سال و خانم ها با سن بالاتر از 55 سال می توانند در صورت داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند. در صورت فوت بازنشستگان، همسر می تواند تا خاتمه عمر از مستمری بیمه خویش فرما استفاده کند. مستمری بازنشستگی بعد از مرگ همچنین به فرزندان پسر مجرد تا سن 18 سالگی و تا خاتمه دوره تحصیل و به فرزندان دختر مجرد در صورت شاغل نبودن پرداخت می گردد.

منبع: فرارو

به "بیمه خویش فرما 99؛ همه چیز درباره شرایط و پرداخت بیمه خویش فرما" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیمه خویش فرما 99؛ همه چیز درباره شرایط و پرداخت بیمه خویش فرما"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید